پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘تقسیم’

چگونه می‌توان ملک مشاع را تقسیم کرد؟

مال مشاع به مالی گفته می‌‌شود که بیش از یک مالک دارد و مالکیت هر یک به نحو اشاعه است؛ به این معنا که هر مالک در جزء جزء کل ملک حق تصرف دارد.  تقسيم اموال مشاع تابع ضوابط و قواعدي است. اشاعه در مالکيت در مواردي بدون اراده افراد و گاه با اراده آنها […]

تقسیم ارث با وجود جنین

در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر یوسفی صادقلو بررسی شد؛ تقسیم ارث با وجود جنین      گروه حقوقی- ندا هلیلی: با فوت هر شخص دارایی او مطابق مقررات قانون مدنی به وارثانش به ارث می‌رسد. یکی از مسایلی که ابهاماتی در خصوص نحوه تقسیم میراث ایجاد می‌کند وجود جنینی در میان وارثان است. شرایط ارث […]

تقسیم مسئولیت در نتیجه تقصیر چند سبب

درگفت‌وگوی«حمایت»بادکترنوین،عضوهیئت علمی واحدتهران‌مرکزی‌دانشگاه‌آزاد بررسی‌شد؛ تقسیم مسئولیت در نتیجه تقصیر چند سبب      گروه حقوقی- یک قاعده کلی وجود دارد که هر کس خسارتی به دیگری بزند، باید آن را جبران کند؛ اما نحوه اجرای این قاعده در هر حادثه خسارت‌بار شرایط و مقتضیات خاصی دارد که تشخیص را دشوار می‌کند. در بسیاری از مواقع […]

آشنایی با آثار و شرایط حقی به نام حق شفعه

  آشنایی با آثار و شرایط حقی به نام حق شفعه   ماجرای حقوقی 2  شریک در مال غیر منقول قابل تقسیم قانونگذار در ماده ۸۰۸ قانون مدنی می‌گوید: هر ‌گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصه (سهم) خود را به قصد بیع (فروش) به شخص ثالثی […]

دعوی بطلان تقسیم

 حسين قربانيان* با عنایت به مواد 600، 601 و 602 قانون مدنی، در خصوص راه‌های بطلان تقسیم، و با نسخ ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318، چنانچه شخصی چنین ادعایی بنماید، باید قائل به این بود که جز از طریق شکایت عادی و فوق العاده از آرای صادره، نمی‌توان حکم تقسیم را […]

سوال:در اجرای حکم به فروش به جهت عدم قابلیت تقسیم ترکه…

جلسه هم‌اندیشی قضات مجتمع قضایی شهید باهنر سوال: در اجرای حکم به فروش به جهت عدم قابلیت تقسیم ترکه، چنانچه ملک موضوع فروش دارای بدهی‌هایی از قبیل بدهی مالیاتی مربوط به دارایی یا بدهی مربوط به عوارض نوسازی یا پایان کار شهرداری و یا حتی وام بانکی (مرهونه بودن ملک) باشد آیا قبل از تقسیم […]