پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘تکلیف بدهکار اسناد با ماهیت عادی’

چگونگی توقیف اموال بدهکاران بد قول

بسته حقوقی برای کسانی که ناچارند دنبال طلب‌شان بدوند؛ چگونگی توقیف اموال بدهکاران بد قول گروه اجتماعی- زهرا میرزاخانی:‌ جوامع بشری نیازمند دادوستد هستند و طبیعتا در جریان این داد وستد دو طرف بدهکار و طلبکار به وجود می‌آیند که در این میان گاهی بدهکار بدهی خود را نمی‌دهد و برای طلبکار دردسر درست می‌کند. […]