پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘جديد’

تبيين حقوقي مفهوم ضرر در بستر معاملات جديد

  معاملات از برخي مباني و قواعد پيروي مي‌کنند که صحت و بطلان آن را مشخص مي‌کنند. اين مباني در طول قرن‌ها در دل فقه و حقوق کشورمان پرورده شده است. اما تحولات سال‌هاي اخير، برخي موضوعات تازه را پيش‌روي فقها و حقوقدانان قرار داده است که بررسي آن با قواعد و ضوابط حقوقي نياز […]

بررسي دلايل تاخير در حاكميت يافتن قانون جديد مجازات اسلامي؛

بررسي دلايل تاخير در حاكميت يافتن قانون جديد مجازات اسلامي؛  بهمن كشاورز: تاخير در اجراي قانون مصوب موجب نگراني و بسيار قابل تامل است يك استاد دانشگاه با اعتقاد به اينكه اجراي قوانين جديد مجازات اسلامي و آيين دادرسي كيفري مي‌تواند يك نقطه عطف و آغاز مسير اصلاح نظام كيفري باشد، از تاخير در ابلاغ […]

بررسي دلايل تاخير در حاکميت يافتن قانون جديد مجازات اسلامي (در گفت وگو با کارشناسان بررسی شد)

  قانون مهم ترین ابزار برای تحقق عدالت و تضمین امنیت در جامعه است و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی کلان آن، قانونگذار را ملزم به تدوین قانون مجازات می کند. قانون مجازات اسلامی فعلی، قرار بود بعد از پایان دوران آزمایشی خود درانتهای سال 90 با قانون جدید مجازات اسلامی جایگزین […]

ديدگاه اساتيد دانشگاه در خصوص قانون جديد مجازات اسلامي

قانون مجازات اسلامي قانوني مادر براي حقوق جزاي ايران است. قضات مراجع قضايي بدون در نظر گرفتن اين قاموس نمي توانند در خصوص مجازات مجرمان رأي صادر کنند و مجازات ها را اجرا نمايند. هم اکنون قانون مجازات اسلامي در آستانه تغيير قرار دارد و به زودي قانون فعلي جاي خود را به قانون جديد […]