پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘جرم’

حقوق زنداني

گرچه شخصي كه مرتكب جرم شده به واسطه ارتكاب جرم و به موجب قانون بايد مجازات شود اما حقوقي دارد كه بايد از سوي دستگاه قضايي و اشخاصي كه با دوران تحمل محكوميت سر و كار دارند رعايت شود. هنگامي يك شخص به عنوان زنداني پذيرفته مي‌شود كه با برگ رسمي و به امضا و […]

جرم ترك انفاق و ضمانتهاى اجرايى آن -قسمت اول

ليلا اسدى – مدرس خانواده كوچكترين نهاد موجود در جامعه و زير بناى تشكيل دهنده اجتماع است. گروههاى بيشمارى در يك اجتماع وجود دارد اما اين گروه كوچك به دلايلى از جمله وجود رابطه قوى معنوى بين افراد تشكيل دهنده آن حائز هميت‏بسيار است. تشكيل خانواده با انس ، الفت و عشق همراه بوده با […]