پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘جستاري پيرامون انجام كارشناسي در اموال مشاع’

جستاري پيرامون انجام كارشناسي در اموال مشاع

نویسنده : حسین قربانیان جستاري پيرامون انجام كارشناسي در اموال مشاع   تحول وپيشرفت علوم وفنون در تمام زمينه ها موجب شده كه در شمارروز افزوني از اختلافات،دادرس بدون رجوع به اشخاص خبره نتواند به طور كامل و صحيح جنبه هاي موضوعي اختلاف را درك نمايد و ناچار شود راي خود را با نظراشخاص بيارايد […]