پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘حقوقى طفل’

وضع حقوقى طفل ناشى از رابطه‌ خارج از نكاح

در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ وضع حقوقى طفل ناشى از رابطه‌ خارج از نكاح      گروه حقوقی: آزاده صابری- یکی از مسائل مهم جوامع، از گذشته تاکنون، وضع حقوقى اطفالى است كه در رابطه‌ای خارج از نکاح متولد شده‌اند. انحطاط اخلاقى و پايبند نبودن افراد به بنيان خانواده و در نتیجه […]