پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘در اعمال قاعده تعدد مادي’

ضابطه‌اي براي اختلاف جرايم در اعمال قاعده تعدد مادي جرم

  .ضابطه‌اي براي اختلاف جرايم در اعمال قاعده تعدد مادي جرم* . .چكيده مفهوم واژه اختلاف در ماده47 قانون مجازات اسلامی منجر به برداشت‌هاي مختلفي از سوي حقوق‌دانان شده است و نتيجه اين اختلاف، افزايش يا كاهش ميزان مجازات بر محکوم علیه مي‌باشد. زيرا در اعمال قاعده تعدد جرم هنگامي‌كه جرايم از نوع مختلف باشند، […]