پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘دعوی’

اقرار به حقوق دیگران چگونه محقق می‌شود؟

نگاه قانونگذار به یکی از ادله اثبات دعوی اقرار به حقوق دیگران چگونه محقق می‌شود؟ اقرار عبارت از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود است که این موضوع توسط قانونگذار در ماده 1259 قانون مدنی تصریح شده است. از طریق اقرار، ادعای طرف مقابل دعوی اثبات می‌شود.   خصوصیات اقرار شامل موارد […]

دعوی نفی ولد؛ اثبات، انكار و آثار

/گذری برحقوق خانواده/ دعوی «نفی ولد»؛ اثبات، انكار و آثار یک وکیل پایه یک دادگستری، گفت: گاه به لعان دعوی نفی ولد گفته می شود به این اعتبار که شوهر، کودکی را که به ظاهر از آن اوست انکار می کند و اثر اماره فراش را با ادای سوگند از بین می برد، بنابراین مطابق […]

مبانی و مستندات قسامه

در تأمل فقهی، روایی درباره مبانی و مستندات قسامه، با قرائتی دیگر از آن مواجه می شویم، که از یک سو درصد تشدید مبانی قسامه و حتی متمایل به تأسیسی بودن آن است که بر تأکید اجماع فقیهان بر دلیلیت قسامه، به عنوان یکی از ادله مثبت دعوی قتل و قطع عضو و جرح، اشاره […]

دعوی بطلان تقسیم

 حسين قربانيان* با عنایت به مواد 600، 601 و 602 قانون مدنی، در خصوص راه‌های بطلان تقسیم، و با نسخ ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318، چنانچه شخصی چنین ادعایی بنماید، باید قائل به این بود که جز از طریق شکایت عادی و فوق العاده از آرای صادره، نمی‌توان حکم تقسیم را […]

آیا دعوی تنفیذ هبه‌نامه یا صلح‌نامه عادی در دادگستری قابل رسیدگی است؟

گزارش نشست قضایی استان پاسخ به پرسش‌های 444 و 445 تهیه و تنظیم: رضا ایران‌مهر – سپیده شهیدی   آقای مومنی (معاون آموزش، تحقیق و پژوهش شورای حل اختلاف استان تهران): نظر به اینکه منع قانونی بر عدم امکان طرح چنین دعاوی در دادگاه وجود ندارد از طرفی اصل صلاحیت عام دادگستری حاکم است. بنابراین […]