پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘ديوان’

رأی شماره 383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص فسخ قرارداد انجام کار معین با اعلام قبلی ظرف 15 روز خلاف قانون نیست

  شماره هـ/89/606 ۱۳۸۹/۹/۳۰    رأی شماره 383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص فسخ قرارداد انجام کار معین با اعلام قبلی ظرف 15 روز خلاف قانون نیست      تاریخ: 15/9/1389  شماره دادنامه: 383  کلاسه پرونده: 89/606  مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.  شاکی: سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران.  موضوع شکایت و […]

نمونه راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري

    بخش سوم: راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري     1- رأي شماره 12 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص صلاحيت ديوان در رسيدگي به شكايت از مركز مطالعات و بهره‌وري ايران نسبت به عدم صدور مدرك تحصيلي 2- رأي شماره6 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص الزام شهرداريها به صدور پروانه ساختماني […]

رأي شماره241 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اخذ بهاي خدمات و هزينه خسارت از نصب كنندگان انواع تابلو و تبليغات در معابر عمومي شهر

    تاریخ: 07 شهریور 1390   کلاسه پرونده: 222/88 شماره دادنامه: 241 موضوع رأی: ابطال ماده 1 و بندهاي 1 و 2 ماده 1 از " آيين‎نامه مقررات و اخذ بهاي خدمات و هزينه خسارت از نصب كنندگان انواع تابلو و تبليغات در معابر عمومي شهر براي سال 1388 و بعد از آن" مصوب […]

ديوان عدالت اداري در يك نگاه

  ( ديوان عدالت اداري در يك نگاه )    1-  تاريخچه و گذشته سازماني و اداري ديوان عدالت اداري      پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در هفتم اردیبهشت 1339 قانونی تحت عنوان «قانون راجع به شورای دولتی» مشتمل بر 32 ماده و 3 تبصره به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین وقت رسید که هیچگاه […]