پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘سنگسار’

آيا مي‌توان به جاي «سنگسار» حكم ديگري به اجرا گذاشت؟

جمعي از مراجع عظام تقليد، به اين استفتاي ايسنا كه «آيا در شرايط كنوني مي‌توان حكمي جايگزين براي مجازات سنگسار درنظر گرفت؟»، پاسخ دادند. پيش از اين «موسي قرباني» عضو كميسيون حقوقي و قضايي با اعلام حذف مجازات سنگسار از قانون جديد مجازات اسلامي گفته بود كه بر اساس قانون جديد در اين‌ موضوع بايد […]