پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘شرعی’

دادنامه شماره 488 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست

    تاریخ: 15 شهریور 1388   کلاسه پرونده: 516/87 شماره دادنامه: 88/488 موضوع رأی: ابطال قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي. شاکی: آقاي حسن ميرزاطلوعي. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت (ب) بند 151 بخشنامه‎های ثبتی مقرر داشته، چنانچه به علل مختلف […]

ماهیت دیه_حکم شرعی مقدر از سوی شارع

مقدمه: در سال 90 همایشی تحت عنوان طب و قضا در مشهد مقدس تشکیل گردید که کمیته‌های مختلف تخصصی نتیجه ماه‌ها جلسات خود را به اجلاس نهایی همایش عرضه کردند از جمله این کمیته‌ها، کمیته خسارت مازاد بر دیه بود که اینجانب به عنوان مسئول کمیته مذکور در تهران با جمع‌بندی نظرات مطالب زیر را […]

چگونه می‌توان از حافظه شاهدان عینی مراقبت کرد

  مقدمه: در امور کیفری در بحث مربوط به ادله اثبات شهادت از جمله ادله شرعی است که شارع البته با وسواس خاص، شرایط خاصی برای شاهد شرعی قائل شده است از جمله اینکه شرط بلوغ، ایمان، عدالت، طهارت مولد، ذی‌نفع نبودن در موضوع، نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها، عدم اشتغال به […]