پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘صغیر’

محجوران تحت ولایت و مواظبت چه کسانی باید باشند؟

محجوران تحت ولایت و مواظبت چه کسانی باید باشند؟ اداره امور صغیر، مجنون و سفیه ولایت قهری به حق و تکلیفی گفته می‌شود که قانونگذار برای اداره‌ اموال صغیر، مجنون و سفیه، به پدر و جد پدری واگذار می‌کند؛ طفلی هم که فاقد پدر یا جدپدری باشد، برایش قیم تعیین می‌شود. پدر و جد پدری […]

ولایت ابوین

ولایت ابوین / ضرابی، میترا   منابع : مجله مشکوة النور، شماره 11 خداوند در هر بعدی از زندگی برای انسان ولی و سرپرستی معین کرده است ; چرا که انسان هرگز نمی تواند راه پر مشقت زندگی را به تنهایی و بدون بهره گیری از افکار و تجارب دیگران طی کند. ابتدایی ترین جامعه […]

پرسش:فردی فوت کرده و از وی دو نفر صغیر باقی مانده است و صغار …

نشست قضایی دادگستری طبس، بهمن 87 پرسش: فردی فوت کرده و از وی دو نفر صغیر باقی مانده است و صغار نزد مادرشان زندگی می¬کنند. جد پدری صغار که ساکن شوشتر میباشد، به طبس مراجعه میکند و منزلی را که از متوفی باقی مانده و سهم صغار بوده، به مبلغ پنجاه و هشت میلیون تومان […]

ماده۴۲ قانون حمایت خانواده

مرجع تصویب: قوه قضائيه شماره ویژه نامه: ۷۳۵     سه‌شنبه،۱۱ آذر ۱۳۹۳ سال هفتاد شماره ۲۰۳۱۵ نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه شماره۱۵۸۵/۹۳/۷                                                                          ۷/۷/۱۳۹۳ ۲۲۰ شماره پرونده ۷۲۴ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۳ سؤال با توجه به ماده۴۲ قانون حمایت خانواده مصوب۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی اولاً: اخـذ تأمین منـاسب برای اجازه خـروج از کـشور درچه […]

لزوم تعیین سن رشد توسط قانون‌گذار

لزوم تعیین سن رشد توسط قانون‌گذار حسن غفوری فرد یکی از موارد مهمی که دادگاه‌ها با آن روبه‌رو هستند، تعیین سن رشد و رفع حجر صغیر است. صغیر بعد از رسیدن به بلوغ و خروج از صغر ممکن است معاملاتی انجام دهد.اما آیا با خروج از سن صغر می‌توان معاملات این فرد را معتبر دانست؟ […]

معرفي دادسراي عمومي و انقلاب سرپرستي ناحيه25(رسيدگي به مسائل حقوقي و كيفري در حوزه صغار – ايتام ، محجورين، غائبين و اموال بلا صاحب و بلا وارث )

  مقدمه: شيعه بودن مسئوليتي ايجاد مي كند اخص از انسان بودن و مسلمان بودن؛ زيرا خاك شيعه مسئوليت خيز است . با مطا لعه نظام اسلامي در عصر حضرت رسول اكرم (ص) در مي يابيم كه اعتقاد و انديشه محوري شيعه بر تضمين حيات دنيوي و سعادت اخروي آحاد انسانها شكل گرفته است و در اين ميان […]