پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘عوارض بانکها’

رأی شماره ۱۲۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عوارض سالیانه بانکها

شماره هـ/۹۴/۱۰۴۵                                                                    ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۶۰ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ با موضوع: «ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در سال ۱۳۹۴ مبنی بر وضع عوارض، معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی […]

رأی شماره ۱۲۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عوارض بانکها

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري  شماره ویژه نامه: ۸۴۴ سه‌شنبه،۱۳ بهمن ۱۳۹۴ سال هفتاد و یک شماره ۲۰۶۵۷ رأی شماره ۱۲۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه‌های شماره ۶۵۴۰/ش الف د ـ ۱۰/۵/۱۳۷۹ و شماره ۱۴۷۳۱/ش الف د ـ ۵/۱۰/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر تعیین عوارض به مأخذ […]