پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘عوارض حق‌الارض’

رأی شماره ۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اخذ عوارض حق‌الارض و عوارض پیمانکاری

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۸۷۲ پنج‌شنبه،۱۳ خرداد ۱۳۹۵ سال هفتاد و دو شماره ۲۰۷۵۰ رأی شماره ۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه مورخ ۲۵/۸/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر چناران درخصوص اخذ عوارض حق‌الارض و عوارض پیمانکاری خلاف قانون است و ابطال می‌شود شماره هـ/۹۱/۶۸۱ ۱/۳/۱۳۹۵ بسمه تعالی […]

رأی شماره‌های ۲۹۴ الی ۳۰۷ و ۳۳۴ و ۳۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عوارض حق‌الارض

  مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري  شماره ویژه نامه: ۸۲۰ سه‌شنبه،۵ آبان ۱۳۹۴ سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۷۷  رأی شماره‌های ۲۹۴ الی ۳۰۷ و ۳۳۴ و ۳۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعدادی از مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور درخصوص تعیین و برقراری عوارض حق‌الارض  شماره۹۱/۵۲۸       […]

رأی شماره ۲۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دریافت عوارض حق‌الارض

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري  شماره ویژه نامه: ۷۸۶ پنج‌شنبه،۴ تیر ۱۳۹۴ سال هفتاد و یک شماره ۲۰۴۷۷ رأی شماره ۲۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دریافت عوارض حق‌الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شد  شماره۹۳/۱۲۵                       […]

رأی شماره‌های ۶۶ الی ۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین مرجع وضع و برقراری عوارض حق‌الارض

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۵۸۰ دوشنبه،۲۰ خرداد ۱۳۹۲ سال شصت و نه شماره ۱۹۸۸۳  رأی شماره‌های ۶۶ الی ۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین مرجع وضع و برقراری عوارض حق‌الارض در حریم اماکن و معابر عمومی شهرها  شماره هـ/۸۸/۷۲                 […]

رأی شماره ۱۱۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دریافت حق‌الارض

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري  شماره ویژه نامه: ۸۳۷ دوشنبه،۱۴ دی ۱۳۹۴ سال هفتاد و یک شماره ۲۰۶۳۲ رأی شماره ۱۱۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۳۴۵۴/۹۳/۴ش ـ ۱۱/۴/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر مشهد از تاریخ تصویب  شماره هـ/۹۳/۹۰۵                     […]

رأی شماره‌های ۲۹۴ الی ۳۰۷ و ۳۳۴ و ۳۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین و برقراری عوارض حق‌الارض

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري  شماره ویژه نامه: ۷۹۸ دوشنبه،۱۹ مرداد ۱۳۹۴ سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۱۳  رأی شماره‌های ۲۹۴ الی ۳۰۷ و ۳۳۴ و ۳۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین و برقراری عوارض حق‌الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی می‌باشد  شماره ۹۱/۵۲۸     […]

رأی شماره‌های ۱۵۲۷ـ ۱۵۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع اخذ عوارض حق‌الارض

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري  شماره ویژه نامه: ۷۴۵ شنبه،۲۷ دی ۱۳۹۳ سال هفتاد شماره ۲۰۳۵۱ رأی شماره‌های ۱۵۲۷ـ ۱۵۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع اخذ عوارض حق‌الارض شماره ۸۹/۳۰                                                                            ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه: ۲۴/۹/۱۳۹۳       شماره دادنامه: ۱۵۰۱ الی ۱۵۲۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری   ردیف کلاسه پرونده نام شاکی یا شکات طرف […]