پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘قانون حمایت خانواده’

پرداخت مهریه

برخی مقررات مربوط به مهریه در قانون حمایت خانواده بررسی شد  مراجعه به شعب اجرای احکام برای پرداخت مهریه     مهریه به مالی گفته می‌شود که در هنگام عقد ازدواج مرد متعهد می‌شود به همسر خود بپردازد. این مال می‌تواند به صورت نقدی (وجه رایج کشور)، سکه و طلا، سایر اموال منقول یا غیر […]

ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده

مرجع تصویب: قوه قضائيه  شماره ویژه نامه: ۷۱۸ سه‌شنبه،۱ مهر ۱۳۹۳ سال هفتاد شماره ۲۰۲۵۹ نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه  شماره۱۰۳۰/۹۳/۷                                                                 […]

نوآوری‌های ماهوی قانون حمایت خانواده « دیدگاه»

  نوآوری‌های ماهوی قانون حمایت خانواده « دیدگاه»       فرهاد پروین به تناسب حجم موادی که در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به امور شکلی پرداخته‌اند، تعداد کمی از مواد این قانون به امور ماهوی نیز پرداخته‌اند. از جمله اینکه در ماده 30 قانون حمایت خانواده گفته شد که «در مواردی که زوجه در […]

سؤال با توجه به ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱ در صورتی که شوهر فوت نماید و حضانت …

    مرجع تصویب: قوه قضائيه  شماره ویژه نامه: ۶۵۹ چهارشنبه،۲۳ بهمن ۱۳۹۲ سال شصت و نه شماره ۲۰۰۸۲ نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه  شماره۲۰۶۹/۹۲/۷                                                 […]

تبصره ماده ۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱

مرجع تصویب: قوه قضائيه  شماره ویژه نامه: ۷۴۶ دوشنبه،۲۹ دی ۱۳۹۳ سال هفتاد شماره ۲۰۳۵۳ نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه  شماره۲۰۵۱/۹۳/۷                                                                 […]

ماده۱۲ قانون حمایت خانواده

٭٭٭٭٭ ۹۲ شماره پرونده ۱۶۲۳ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲ سؤال ۱ـ برابر ماده۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ زوجه می‌تواند در محل اقامت و سکونت خویش و یا اقامت زوج دعاوی مربوط به خانواده را مطرح کند و در ماده ۱۳ این حق محدود شده است و مقرر داشته چنانچه در حوزه‌های قضایی متعدد این […]

الزامات ماده 29 قانون حمایت خانواده

«حمایت» در گفت‌و‌گو با کارشناسان بررسی کرد؛  الزامات ماده 29 قانون حمایت خانواده    ماده 29 قانون حمایت خانواده می‌گوید: «دادگاه هنگام طلاق زوجین، ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق […]

بایدها و نبایدهای حضانت کودکان در قانون حمایت خانواده

در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان مطرح شد؛ بایدها و نبایدهای حضانت کودکان در قانون حمایت خانواده گروه قضایی: ابوالقاسم شم آبادی- قانون جدید حمایت خانواده مصوب اسفند ماه 1391 نكات قابل توجهي را براي حمايت از بنيان خانواده در خود گنجانده است. مطابق این قانون به دعاوی خانوادگی در دادگاه‌های خانواده رسیدگی می‌شود و یکی […]