پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘مجتمع ويژه خانواده’

آشنايي با مجتمع ويژه خانواده(3)

  محمود فرهبد – رئیس شعبه 249 دادگاه عمومی تهران مجتمع قضایی خانواده 1: داراي ليسانس حقوق قضايي از دانشگاه تهران و ليسانس علوم اجتماعي و تعاون رشته جمعيت شناسي و آمار و كارشناس روش ها و تشكيلات از مديريت دولتي بوده و از سال 1365 شروع به كار قضايي نموده است و در سمت هاي داديار دادسراي […]

آشنايي با مجتمع ويژه خانواده(1)

  آشنايي با مجتمع ويژه خانواده مجتمع قضايي خانواده در بزرگراه شهيد محلاتي، چهار راه نيرو جنوبي، جنب آتش نشاني واقع و قبل از احياء دادسراها و تشكيل مجتمع قضايي خانواده 2 به كليه دعاوي خانوادگي در سطح تهران بزرگ رسيدگي مي كرد . در حال حاضر نيز چون محدوده مشخص ندارد كليه دادخواست هاي تقديمي قبول […]

آشنايي با مجتمع ويژه خانواده(2)

  مهیندخت داودی – سرپرست اجرای احکام مجتمع خانواده 1: داراي ليسانس حقوق از دانشگاه تهران و از سال 1353 شروع به كار قضايي نموده است و در سمت هاي دادرس علي البدل دادگاه هاي بخش تهران ، رئيس شعبه 37 دادگاه بخش تهران ، دادرس علي البدل دادگاه هاي شهرستان تهران ، داديار دادسراي عمومي تهران ، مشاور […]