پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘محجورین’

ولی قهری و اداره امور محجور

ولی قهری و اداره امور محجور محجور کسی است هستند که به علت کمی سن یا اختلال در وضعیت روانی و عقلی خود نمی‌تواند به راحتی و آزادانه در امور خود تصرف کند و اعمال حقوقی‌ که شخص با اراده خود انجام می‌دهد و قصد ایجاد تعهد دارد را انجام دهد؛ به همین دلیل قانون، […]

استنباط احکام و حقوق محجورین از قرآن کریم

استنباط احکام و حقوق محجورین از قرآن کریم   نویسنده : اسدالله لطفی  ●   منبع: مجله پژوهش دینی – پاییز 1380 – شماره 2 واژه حجر در لغت به فتح و ضمّ و کسر«حاء»استعمال شده است و لیکن امروزه در فقه و حقوق معمولا به فتح حاء خوانده می‏شود و به معنای منع کردن […]