پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘مدني’

بررسي حقوقي مسئوليت ناشي از حوادث رانندگي

    براي تدوين مقررات مربوط به مسئوليت مدني مقررات مختلفي به تصويب رسيده است؛ قانون مدني و قانون مسئوليت مدني مهمترين و شناخته‌ترين قوانيني هستند كه در اين خصوص به تصويب رسيده‌اند.   اما در كنار اين دو قانون شناخته شده، قانوني هست كه با وجود همه اهميت آن كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد. […]

نواقص عقد وكالت در قانون مدني ايران

  نويسنده : دكتر پرويز نوين  قانون مدني مواد 656 الي 683 را به عقد وكالت اختصاص داده است . دراية مقاله ،بايد توجه داشته باشيم كه وقتي از عقد وكالت صحبت مي كنيم ، صرفاٌ قرارداد وكالت در دعاوي دادگستري مطمح نظر نيست دراين مقاله وكالت ، درمعناي عام خود (وكالتنامه عادي ، رسمي […]

بررسي مسأله حضانت اطفال در حقوق مدني ايران و فرانسه

  در حقوق فرانسه نيز حضانت تحت عنوان «ولايت ابويني»مطرح شده است كه علاوه بر سرپرستي كودك، ولايت بر اموال او را نيز در بر مي گيرد. ظاهراً حضانت براي مادر حق و براي پدر حق و تكليف است؛ اگر چه نظرات مخالف نيز در اين زمينه وجود دارد. مهمترين مسأله در بحث حضانت، حفظ […]

مسئوليت (مدني و كيفري) پزشك

  سيد محمد موسوي بجنوردي    در اين مقاله مسئوليت پزشك را از دو جنبه كيفري و مدني مورد بحث قرار مي دهيم و هدف اين است كه روشن كنيم آيا مسئوليت پزشك منوط به اثبات تقصير او است يا فراتر از آن نيز مي رود؟ و ديگر اينكه آيا پزشكي كه به قصد احسان […]

مسئوليت مدني دولت بر مبناي قاعده اتلاف

    مقدّمه    مسئوليت مدني مفهومي است كه با ورود ضرر و حصول زيان معنا پيدا مي كند و بر اساس آن، زيان وارده بايد جبران شود. البته اين اصل كه زيان زننده بايد از عهده زيان وارده برآيد، در روابط ميان اشخاص حقيقي و افراد، يك اصل مسلم و عقلايي به شمار مي […]

آشنايي با حقوق خانواده در مواد قانون مدني

  پيمان ازدواج زن و مرد با يكديگر ، در حقيقت پيماني براي پشتيباني اين دو از هم در تمامي مراحل زندگي است .   زن و شوهر داراي دو فرهنگ و دو شخصيت متفاوتند لذا اختلاف نظر بين اين دو بسيار طبيعي به نظر مي رسد ، تعادل بين نظرات زن و شوهر هنگامي […]

بررسي راهکارهاي قانوني حضانت کودک

  حضانت و سر پرستي کودک در حالت عادي به عهده پدر و مادر است و مطابق ماده 1168 قانون مدني 'نگهداري اطفال هم حق و هم تکليف والدين است'، بر اين اساس پدر و مادر به طور يکسان در ايام زندگي مشترک مسوول حفاظت از فرزندان هستند و بحث حضانت فرزند زماني مطرح مي […]