پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘معنوی’

حقوق مادی و معنوی ثبت اختراع

  در گفت‌و‌گوی «حمایت» با عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز تشریح شد؛ حقوق مادی و معنوی ثبت اختراع گروه حقوقی – برای ثبت اختراع در قوانین و مقررات کشورها شرایطی پیش‌بینی شده که دسته‌ای از این شرایط ماهوی است و فقدان آنها شناسایی حق اختراع و حمایت از آن را با مشکل مواجه می‌سازد. […]

توسعه تدریجی مالکیت معنوی

با بررسی تاریخچه حقوق مالکیت فکری ملاحظه می‌شود کشورهای توسعه یافته به تناسب برداشتن گام‌های موثر در عرصه علم و صنعت به قوانین مرتبط با مالکیت فکری در زمینه‌های مختلف و توسعه آن پرداخته‌اند. با توجه به حساسیت و ضرورت موضوع مقاله حاضر از خبرنامه حقوق فناوری را خدمت شما ارائه می‌کنیم تا گامی موثر […]

مطالعة تطبیقی‎ حقوق معنوی مؤلف

منابع مقاله: مجله پژوهشی دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، شماره10، حضرتی شاهین در، صمد؛   چکیده: حق معنوی مؤلف از جملة حقوق مؤلف است که نوعی مالکیت فکری تلقی می‎شود. در دهه‎های اخیر هم در بعد ملّی و هم در بعد بین‎المللی حق معنوی مؤلف مورد توجه خاص قرار گرفت؛ در این راستا در مقررات […]

بررسی حقوق مالکيت فکري و ابعاد آن در گفت وگو با کارشناسان حقوقی؛ مالکیت معنوی؛ قانونی که اجرا نمی شود

مالکیت فکری (معنوی) یا حقوق فکری (معنوی) به حقوقی گفته می شود که به صاحبان آن حق انتفاع از فعالیت های فکری و ابتکاری انسان را می دهد و ارزش اقتصادی و قابلیت دادوستد دارد، ولی موضوع آن شیء معین مادی نیست. حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی یا هنری یا مالکیت ادبی و هنری معروف به […]

مسؤولیت دولت ها در قبال خسارت های معنوی

    مسؤولیت دولت ها در قبال خسارت های معنوی   منابع مقاله:   فصلنامه معرفت، شماره ۳۸، کریمی نیا، محمد مهدی؛   فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق بین الملل از مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (رحمه الله)   چکیده:   خسارت ها به صورت های گوناگون ظاهر می شود که صرفا مادی نیستند، […]

سوء نیت

برای صدق عنوان مجرمانه بر فعل یا ترک فعل علاوه بر عنصر قانونی و مادی نیازمند به عنصر معنوی نیز می‌باشد. چرا که هر عملی بدون اراده و قصد مجرمانه؛ بودنش منتفی خواهد شد. به علت فقدان عنصر معنوی عمل ارتکابی حتی درجرائم مادی صرف نیز قانون‌گذار عنصر معنوی را لحاظ کرده است. البته در […]

مبانی فقهی و حقوقی مالکیت معنوی از نگاه مذاهب

  پدید آورنده : عمران حلیمی* ، صفحه 61 چکیده مالکیت معنوی اگر چه در حقوق موضوعه دارای سابقه ای نسبتاً طولانی است، اما در فقه شیعه از موضوعات مستحدثه فقهی به شمار می آید و فقها باید حکم آن را از مبانی فقهی شیعه استخراج کنند و در اختیار جامعه اسلامی قرار دهند. در […]