پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘مقررات رسیدگی به دعوای تعدیل’

مقررات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره‌بها

مقررات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره‌بها    دعوای تعدیل اجاره‌بها زمانی مطرح می‌شود که مدت اجاره موضوع محل کسب، پیشه یا تجارت منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره نیز سه سال تمام گذشته باشد.   در این صورت چنانچه بین موجر و مستأجر در مورد میزان اجاره‌بهای جدید توافق نشود، هریک […]