پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘مهروموم ترکه’

چگونگی حفظ و تقسیم ترکه پس از فوت

چگونگی حفظ و تقسیم ترکه پس از فوت به گزارش پایگاه آموزشی مهداد، عبدالرحیم سمسارزاده، رئیس شعبه ۴ دادگاه عالی انتظامی قضات و استاد مرکز آموزش قوه قضائیه در گفتگوی اختصاصی با مهداد به سؤالات خبرنگار ما در خصوص تعریف ترکه، تصفیه، حفظ و مهروموم آن و هم‌چنین مرجع صالح برای رسیدگی به امور ترکه […]