پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘موادمخدر’

در خصوص آراء محکومیت مرتکبین جرایم موادمخدر

مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور  شماره ویژه نامه: ۸۴۰ دوشنبه،۲۸ دی ۱۳۹۴ سال هفتاد و یک شماره ۲۰۶۴۴   رأی وحدت رویه شماره۷۴۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تأیید آراء شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور به دلیل انطباق با ماده۴ قانون مدنی در خصوص آراء محکومیت […]

جرائم حمل و نگهداري موادمخدر و حمل و نگهداري شيشه، مختلف بوده و هر يك مستوجب مجازات جداگانه مي‌باشد

  جرائم حمل و نگهداري موادمخدر و حمل و نگهداري شيشه، مختلف بوده و هر يك مستوجب مجازات جداگانه مي‌باشد    سؤال:     اگر از فردي مقداري شيشه و مقداري ترياك كشف شود آيا بايد براي وي دو مجازات تعيين كرد يا يكي؟     «نظريه شماره: 7066/34/7- 15/2/1389»با عنايت به اينكه حمل و […]

نحوه اجراي قواعد تعدد در جرائم موادمخدر

  محمدرضا اكبري‌زاده، قاضي دادگاه انقلاب اسلامي كرمان يکي از جهات تشديد مجازات ارتکاب جرائم متعدد از سوي متهم بدون آنکه متهم به محکوميت کيفري قطعي رسيده باشد که از آن به تعدد جرم تعبير مي شود. ارتکاب جرائم متعدد گاهي به صورت تعدد معنوي (يا اعتباري) بوده که فعل واحد داراي عناوين مجرمانه متعدد […]