پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘نكاح‌’

وضع حقوقى طفل ناشى از رابطه‌ خارج از نكاح

در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ وضع حقوقى طفل ناشى از رابطه‌ خارج از نكاح      گروه حقوقی: آزاده صابری- یکی از مسائل مهم جوامع، از گذشته تاکنون، وضع حقوقى اطفالى است كه در رابطه‌ای خارج از نکاح متولد شده‌اند. انحطاط اخلاقى و پايبند نبودن افراد به بنيان خانواده و در نتیجه […]

تبعات حقوقي جدايي زوجين

  تبعات حقوقي جدايي زوجين      زماني كه يك قرارداد دو طرفه تحت عنوان نكاح منعقد مي‌شود، يك ‌سري تكاليف و حقوق ميان دو طرف شكل مي‌گيرد. متاسفانه اين قرارداد ممكن است نظير بسياري از قراردادهاي ديگر، زماني در معرض خدشه و از بين رفتن قرار بگيرد. اين مورد ممكن است دو طرفه يا […]

عيوب فسخ نكاح حصرى يا تمثيل

  عيوب فسخ نكاح حصرى يا تمثيل با تكيه بر مبانى اجتهادى استاد مطهرى   اسماعيل آبادى نكاح, از جمله قراردادهاى مقدّسى است كه در همه جوامع بشرى به ديده احترام بدان نگريسته مى شود, زيرا در پى اين قرارداد, كوچك ترين نهاد جامعه, خانواده, پديد مى آيد و سرنوشت افراد در آن رقم مى […]

مطالبه مهریه در نكاح موقت

نظریه‌های جدید مشورتی اداره كل حقوقی قوه قضائیه مطالبه مهریه در نكاح موقت مطابق ماده 645 از قانون مجازات اسلامی عدم ثبت ازدواج منقطع مجازاتی ندارد نتیجتا ثبت آن الزامی نیست و در صورتی كه نكاح موقت به موجب حكم قطعی دادگاه یا اقرار زوجین ثابت شده باشد، زوجه برای مطالبه مهریه می‌تواند دادخواست به […]

مهريه را چگونه طلب کنيد؟

  مهريه را چگونه طلب کنيد؟     تمامي عقود و قراردادهاي منعقده يك‌سري حقوق و تعهداتي را نسبت به طرفين آن قرارداد ساري و جاري خواهد كرد. عقد نكاح نيز در كنار شيريني و خوشي انعقاد آن، يك دسته از تعهدات را براي طرفين به همراه خواهد داشت. يكي از مهم‌ترين حقوق و تعهداتي […]

شرايط باز پس گرفتن هداياي نامزدي

  شرایط باز پس گرفتن هدایای نامزدی از آنجایی که ماهیت حقوقی هدایای قبل از عقد نکاح با هدایای پس ازعقد که ازطرف زوجین و یا بستگان به آنها داده می شود تا حدودی متفاوت است و بیان خلاصه ای در باب هدایای قبل از ازدواج می تواند به روشن شدن بحث هدایای پس از […]

اطلا‌ق شرط ضمن عقد نكاح‌

هيأت عمومي اصراري حقوقي ديوانعالي كشور ديماه گذشته با رياست آيت‌الله حسين مفيد و با حضور آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي، دادستان كل كشور، تشكيل شد و پرونده اصراري حقوقي رديف 87/13 رامورد بحث و بررسي و تصميم‌گيري قرار داد. هيأت عمومي اصراري حقوقي ديوانعالي كشور ديماه گذشته با رياست آيت‌الله حسين مفيد و با حضور آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي، […]

عیوب فسخ نكاح حصرى یا تمثیل با تكیه بر مبانى اجتهادى استاد مطهرى

اسماعیل آبادى نكاح, از جمله قراردادهاى مقدّسى است كه در همه جوامع بشرى به دیده احترام بدان نگریسته مى شود, زیرا در پى این قرارداد, كوچك ترین نهاد جامعه, خانواده, پدید مى آید و سرنوشت افراد در آن رقم مى خورد. از این رو, مستحكم نگه داشتن این نهاد و جلوگیرى از گسست رشته و […]