پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘نیابت قضایی’

موارد صدور قرار نیابت قضایی در امور کیفری و حقوقی

رییس شعبه 39 دادگاه تجدید نظر استان تهران در گفت‌وگو با «حمایت» بررسی کرد موارد صدور قرار نیابت قضایی در امور کیفری و حقوقی گروه حقوقی-مهدیه سیدمیرزایی: نیابت قضایی، یکی از تاسیسات حقوقی است که امکان تحصیل دلیل و بررسی آن را توسط مرجع قضایی دیگر فراهم می‌کند تا روند رسیدگی تسهیل و امکان احقاق […]

آشنایی با نیابت قضایی

بسته حقوقی برای آشنایی با نیابت قضایی بده بستان‌های میان دادگاه‌ها گروه حقوقی- فرزانه سادات نورمفیدی: در صورتی که مشکلی در یکی از شهرستان‌های دوردست داشته باشید که نیاز به پیگیری و مراجعه مداوم داشته باشد بهترین خبر برای شما پیدا کردن یک آشنا در آن شهر خواهد بود که قبول کند کارهای شما را […]

ابعاد نیابت قضایی داخلی و بین‌المللی

در گفت‌وگوی «حمایت» با محمدكريم توحيديان، حقوقدان بررسی شد؛  ابعاد نیابت قضایی  داخلی و بین‌المللی      در هر موردی که رسیدگی قضایی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معانیه محلی، خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، این مرجع به دادگاه صلاحیت‌دار […]