پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘افراز’

رأي شماره 964 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص تملک بخشي از اراضي اشخاص به‌طور رايگان

  تاریخ: 11 آذر 1386 کلاسه پرونده: 139/85 شماره دادنامه: 86/964 موضوع رأی: ابطال تبصره 2 از بند (الف-2) مصوبه شماره 1774 مورخ 18/10/80 شوراي اسلامي شهر کرمان. شاکی: خانم اختر هاشمي. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بر طبق طرح تفصیلی میزان 5/27 متر مربع از ملک اینجانب در مسیر طرح […]

دادنامه شماره333 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع دريافت قسمتي از زمـين و يا بهـاي آن در ازاي انجام تفكيك و افراز

    رأي شماره333 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 8 صورتجلسه24 مورخ4/5/1382 شوراي اسلامي شهر آباده و فراز آخر نامه شماره 3782 مورخ 2/5/1386 شهرداري آباده در آن قسمت متضمن دريافت قسمتي از اراضي مورد تفكيك و يا افراز به عنوان تامين احتياجات و… شماره هـ/86/594           […]

دادنامه شماره 627 هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری با موضوع دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز

  تاریخ: 20 آذر 1391 ——————————————————————————– کلاسه پرونده: 223/88 ——————————————————————————– شماره دادنامه: 627 ——————————————————————————– موضوع رأی: ابطال بخش ( الف) و بندهای 1 الی 7 از بخش (ج) مصوبه شماره 5106- 1383/11/8شورای اسلامی شهر گرگان ——————————————————————————– شاکی: مهدی به آبادی ——————————————————————————– بسم الله الرحمن الرحیم مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شاکی […]

رأي شماره492 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع صدور پروانه احداث بنا

  رأي شماره492 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اختصاص قسمتي از املاك متقاضيان تفكيك و افراز به شهرداري به طور رايگان و يا وصول مبلغي به عنوان هزينه خدمات مذكور به منظور صدور پروانه احداث بنا خلاف قانون مي‌باشد شماره هـ/87/1061                         […]

دادنامه شماره 634 هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری با موضوع دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز

  تاریخ: 20 آذر 1391 ——————————————————————— کلاسه پرونده: 177/88 ———————————————————————- شماره دادنامه: 634 ——————————————————————————– موضوع رأی: ابطال دستورالعمل شماره 3628- 1381/9/23با موضوع نحوه اخذ عوارض تفکیک مجدد، مصوب جلسه 257 شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز  ———————————————————————– شاکی: مهدی به […]

دادنامه شماره 393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع واگذاري ۵۰% اراضي به شهرداری

  رأی شماره 393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع واگذاری 50% اراضی که مطابق طرح تفصیلی مربوطه دارای کاربردی مسکونی است به شهرداری در قبال انجام و امور مذکور در ماده 14 قانون زمین شهری خلاف قانون است شماره هـ/87/1000 ۱۳۸۹/۱۱/۲۰  رأی شماره 393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع واگذاری 50% اراضی که […]