پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘نكاح موقت’

نكاح موقت و تفاوت آن با نكاح دایم

   نويسنده سركارخانم مهیندخت داودی – سرپرست اجرای احکام مجتمع خانواده  (سمت هاي دادرس علي البدل دادگاه هاي بخش تهران ، رئيس شعبه 37 دادگاه بخش تهران ، دادرس علي البدل دادگاه هاي شهرستان تهران ، داديار دادسراي عمومي تهران ، مشاور امور محجورين ، مشاور دادگاه مدني خاص،  مستشار اداره حقوقي قوه قضائيه و معاون قضايي مجتمع […]