پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘استعلام ديوان عدالت اداري’

پاسخ شوراي نگهبان به چند استعلام رئيس ديوان عدالت اداري

  1392/7/8 دوشنبه   پاسخ شوراي نگهبان به چند استعلام رئيس ديوان عدالت اداري    شوراي نگهبان به نامه‌هاي وارده از سوي رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درباره تفسير برخي قوانين و مقررات مربوطه پاسخ داد.             به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، متن كامل پاسخ فقهاي […]