پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘انحصار وراثت’

تصمیمات محاکم در امور حسبی

تصمیمات محاکم در امور حسبی تصمیمات جمع تصمیم و در لغت به معنای اراده کردن است. دادگاه در لغت به معنای محل دادرسی، اداره‌ای در دادگستری است که به دادخواست ارباب رجوع رسیدگی و حکم صادر می‌کند. حسبی در لغت به معنای منسوب به حسب مربوط به شرف خانوادگی است؛ هرچند وظیفه دادرسان حل و […]

گواهی انحصار وراثت

یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» تشریح کرد مراحل درخواست گواهی انحصار وراثت گروه حقوقی -آزاده آقاجانی:همین که فردی فوت می‌کند، دیگر کسی حق دخل و تصرف در اموالش را ندارد تا اینکه هزینه‌های کفن و دفن و بدهی‌ها و دیونش پرداخت شود و سپس اگر چیزی باقی ماند بین وراث تقسیم شود؛ تقسیم اموال […]

جهت تشكيل پرونده انحصار وراثت چه مداركي لازم است ؟ مدت زمان صدور گواهي حصر وراثت چقدر است ؟

  جهت تشكيل پرونده انحصار وراثت چه مداركي لازم است ؟ مدت زمان صدور گواهي حصر وراثت چقدر است ؟ با استناد به مواد قانون امور حسبي ماده 360-361-362 به علاوه ماده قانون 11 شوراي حل اختلاف . الف- فرم استشهاديه كه سه نفر در دفترخانه اسناد رسمي شاهد باشند و شاهدين از فاميل نباشند […]

حضور وراث جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت

یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» بررسی کرد حضور وراث جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت در صورت فوت انسان، اموال وی به وراثش منتقل می‌شود اما لازم است منحصر بودن و سهم‌الارث هر یک از وراث در دادگاه بررسی و اثبات شود تا آنها بتوانند سهم‌الارث خود را مطالبه و در آن تصرف […]

آنچه باید درباره انحصار وراثت بدانیم

درگفت‌وگوبا دکتر عباس‌آبادی، عضو هیات علمی دانشگاه بررسی شد؛ آنچه باید درباره انحصار وراثت بدانیم گروه قضایی- مرگ رویدادی است که برای تمام افراد جامعه اتفاق می‌افتد به دلیل انتقال قهری اموال به بازماندگان، آثاری از جمله لزوم تعیین تكلیف مایملك و میزان سهم و حقوق وراث را به دنبال دارد اما برای اینکه وراث […]