پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘کلّاش’

«کلّاش» و« متکدی» هر دو مجرم اند

  محمد پاکدامن، رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر البرز در گفت‌وگو با «قانون»:  «کلّاش» و« متکدی» هر دو مجرم اند شخص متکدی همان فرد گداست که با ایستادن در راه، نشستن در معابر یا هر جای دیگر مبادرت به تکدی گری می‌کند اما سماجت و اصراری برای گرفتن پول ندارد و مردم بر اساس تشخیص […]