پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘رأی شماره ۶۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری’

رأی شماره ۶۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده صد

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۶۹۸ پنج‌شنبه،۲۶ تیر ۱۳۹۳ سال هفتاد شماره ۲۰۲۰۴ رأی شماره ۶۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبدیل واحد دوبلکس برخلاف مفاد پروانه ساختمانی به دو واحد مستقل مسکونی شماره هـ/۹۳/۲۵۱                                                                        ۱۴/۴/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه: ۲۶/۳/۱۳۹۳       شماره دادنامه: ۶۰۸       کلاسه پرونده: ۹۳/۲۵۱ مرجع رسیدگی: هیأت […]