پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘www.adliran.ir’

ليست دفاتر خدمات قضايي

 دریافت استشهادیه اعسار نسخه Pdf و Word   راه اندازی سامانه پیام کوتاه خدمات الکترونیک قضایی   تقسیم کار دادسرای عمومی و انقلاب در خصوص رسیدگی به موضوع چک بلامحل   جدول صلاحیت مجتمع های قضایی ویژه دادگاه خانواده   ليست دفاتر خدمات قضايي منبع:http://www.adliran.ir/

گردش کار دفاتر خدمات قضايي الکترونيک

  گردش کار دفاتر خدمات قضايي الکترونيک گروه حقوقي – طرح خدمات الکترونيکي قضايي عنوان طرحي است که به موجب آن ثبت و شروع برخي دعاوي به دفاتر اسناد رسمي با عنوان دفاتر خدمات قضايي سپرده شده است. اکنون در تهران و برخي از شهرهاي کشور، تعداد زيادي از دعاوي از طريق دفاتر خدمات قضايي […]

نحوه ارائه خدمات الکترونیک قضایی

  1  – سامانه الکترونیکی خدمات قضایی – سخا – به نشانی اینترنتی www.adliran.ir  جهت ثبت شكوائيه و رهگيري سوابق پرونده قضايي 2- مراجعه به دفاتر خدمات الكترونيك قضايي جهت ثبت شكوائيه و رهگيري سوابق پرونده قضايي.  نكته مهم: در حال حاضر طرح و پیگیری الکترونیکی دعاوي مرتبط با چک از طریق سامانه سخا و […]