چگونه وصیت‌نامه تنظیم کنیم؟

«حمایت» در گفت‌و‌گو با یک حقوقدان بررسی کرد چگونه وصیت‌نامه تنظیم کنیم؟ گروه حقوقی-آزاده آقاجانی: وصیت‌نامه سندی است که به موجب آن، فرد برای امور شرعی، شخصی و مالی خود پس از فوت تعیین تکلیف می‌کند. اگرچه نوشتن وصیت نامه در بین مسلمانان مستحب به شمار می‌رود اما اگر فرد بخواهد برای امور پس از […]

تصمیم‌گیری دادگاه برای غایب مفقود‌الاثر

یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» تشریح کرد تصمیم‌گیری دادگاه برای غایب مفقود‌الاثر گروه حقوقی-سعیده جلادتی: رفتن به جنگ، سفر، یا کار باعث می‌شود که گاهی رفتن پدر یک خانواده، برگشتی نداشته باشد اما برنگشتن به خانه، اشکال مختلفی دارد که یکی از آنها بی‌اطلاعی بستگان درجه یک و سرانجام، غایب‌ مفقود‌الاثر شدن است. حال […]

محجوران تحت ولایت و مواظبت چه کسانی باید باشند؟

محجوران تحت ولایت و مواظبت چه کسانی باید باشند؟ اداره امور صغیر، مجنون و سفیه ولایت قهری به حق و تکلیفی گفته می‌شود که قانونگذار برای اداره‌ اموال صغیر، مجنون و سفیه، به پدر و جد پدری واگذار می‌کند؛ طفلی هم که فاقد پدر یا جدپدری باشد، برایش قیم تعیین می‌شود. پدر و جد پدری […]

عزل قیم یا نصب قیم

مرجع تصویب: قوه قضائيه شماره ویژه نامه: ۸۵۶ پنج‌شنبه،۲۷ اسفند ۱۳۹۴ سال هفتاد و دو شماره ۲۰۶۹۳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره۲۳۹۳/۹۴/۷ ۲/۹/۱۳۹۴ ۴۲۰ شماره پرونده ۳۴۲ ـ ۱۱ ـ ۹۴ سؤال در صورتی که برای صغیر یا محجور قیم تعیین و نصب شده باشد و قیم در راستای حفظ حقوق صغیر […]

بازگشت غایب مفقودالاثر به زندگی سابق

یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت مطرح کرد بازگشت غایب مفقودالاثر به زندگی سابق گروه حقوقی-سعیده جلادتی: اگر فردی با گذشت مدتی بی‌خبری از خود بازگردد و شاهد آن باشد که تحت عنوان غایب مفقود‌الاثر، اموال خود را از دست داده یا همسرش طلاق گرفته، ممکن است به این باور برسد که به هیچ و […]

خصوصیت اصلی قیم باید امانت‌داری باشد

یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت»: خصوصیت اصلی قیم باید امانت‌داری باشد گروه حقوقی-انسیه آبشاری: یک حقوقدان با اشاره به اینکه خصوصیت اصلی قیم باید امانت‌داری باشد، گفت: دادگاه قیمی که دلسوز است را انتخاب می‌کند. حسن کیا در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص قیومت و شرایط احراز آن اظهار کرد: اگر ولی قهری اشخاص […]

نکاح دائم، شرط ایجاد توارث میان زوجین

نکاح دائم، شرط ایجاد توارث میان زوجین طبق قانون مدنی در صورتی که متوفی فرزندی نداشته باشد، سهم زن از اموال شوهرش یک چهارم است. در حالی که اگر متوفی فرزندانی متعلق به زن یا زن دیگری داشته باشد، این سهم به یک هشتم تقلیل می‌یابد. برای جبران این نقصان می‌توان از طریق فرهنگ‌سازی در […]

قیم از انجام چه معاملاتی برای محجور منع شده است؟

قیم از انجام چه معاملاتی برای محجور منع شده است؟ قانون می‌گوید تنها کسانی حق معامله اموال خود را دارند که یا مالک باشند یا دارای نمایندگی قراردادی و قانونی از سوی مالک باشند؛ یکی از این نمایندگان قانونی هم قیم یا سرپرست فرد محجور است که با حکم دادگاه مسئولیت امور فرد محجور را […]