پیش‌بینی‌های قانونگذار برای مجازات مرتکبان سرقت تعزیری

پیش‌بینی‌های قانونگذار برای مجازات مرتکبان سرقت تعزیری اموال اشخاص همانند جان آنها محترم است و هر کس به‌نحوی به مال دیگری تعرض کند، در قالب جرم‌های مختلف مالی قابل تعقیب خواهد بود. یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت، سرقت است که در این نوشتار جرم سرقت تعزیری را مورد بررسی قرار خواهیم داد. بر […]

آیین نامه اجرایی مراقبت ھای الکترونیکی

قوه قضائیه مرجع تصویب: قوه قضائیه شماره ویژه نامھ: ١٠۵٩ پنج شنبھ،١۴ تیر ١٣٩٧ سال ھفتاد و چھار شماره ٢١٣۵٣ آیین نامھ اجرایی مراقبت ھای الکترونیکی ١١/۴/١٣٩٧ ١٠٠/١۶٢٠۶/٩٠٠٠ شماره جناب آقای اکبرپور رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام تصویر آیین نامه اجرایی شماره ٩٠٠٠/١۶١۶١/١٠٠ مورخ ١٣٩٧/۴/١١ ریاست محترم قوه قضائیه […]

مجازات زورآزمایی و قدرت‌نمایی در معابر و خیابان‌ها

یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» بررسی کرد مجازات زورآزمایی و قدرت‌نمایی در معابر و خیابان‌ها گروه حقوقی-انسیه آبشاری: هر رفتاری که باعث هراس شهروندان یا تهدید امنیت عمومی شود، از نظر قانونگذار جرم بوده و با آن با شدیدترین شکل ممکن برخورد می‌شود؛ حتی تا جایی که در برخی جرایم، اگر رفتار مرتکب به […]

مجازات‌های تعزیری در قوانین اسلامی

مجازات‌های تعزیری در قوانین اسلامی تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌شود. شاید برای شما هم این پرسش مطرح شود که جرایم تعزیری چند نوع است؟ یا منظور از مجازات‌های تعزیری چیست؟ یا ارتکاب […]

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد نحوه اجرای مقررات تبصره ذیل ماده۵۵۱ قانون مجازات اسلامی

مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور شماره ویژه نامه: ۱۰۵۵ شنبه،۲ تیر ۱۳۹۷ سال هفتاد و چهار شماره ۲۱۳۴۲ رأی وحدت رویه شماره ۷۶۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد نحوه اجرای مقررات تبصره ذیل ماده۵۵۱ قانون مجازات اسلامی و حاکمیت آن نسبت به جرائم قبل از لازم‌الاجراشدن شماره۱۱۰/۱۵۲/۱۰۳۶۲ ۱۳۹۷/۳/۸ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی […]

عناصر تحقق جرم افترا

عناصر تحقق جرم افترا افترا عبارت از انتساب امری مجرمانه یا انتشار جرم انتسابی به کسی از طرق قانونی و امثال آن است. افترا به معنای بهتان زدن، تهمت زدن و به دروغ کارهای ناروا به کسی نسبت دادن است. تعریف افترا به معنای اخص نیز عبارت از اسناد صریح جرمی به دیگری به یکی […]

مجازات سرقت مقرون به آزار و اذیت

یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» بررسی کرد مجازات سرقت مقرون به آزار و اذیت یکی از قدیمی‌ترین و مهمترین جرایمی که شاید از همان پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری ارتکاب می‌یافت و معمولاً مجازات‌های سختی هم برای مرتکبان آن در نظر گرفته شده، جرم سرقت است. امروزه در اکثر کشورهای جهان، جرم سرقت […]

نحوه محاسبه حبس به جای محکومیت‌های مالی

یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» بررسی کرد نحوه محاسبه حبس به جای محکومیت‌های مالی افراد به واسطه بدهی یا به واسطه جزای نقدی، ممکن است طبق حکم دادگاه، محکوم به پرداخت مال در حق محکوم‌له یا صندوق دولت شوند؛ از این‌رو اجرای محکومیت مالی، پس از قطعی شدن رای دادگاه، یکی از لوازم اساسی […]