رأی شماره ۳۰۹ الی ۳۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص وضع عوارض از قراردادهای پیمانکاری

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۸۹۲ سه‌شنبه،۲ شهریور ۱۳۹۵ سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۱۵ رأی شماره ۳۰۹ الی ۳۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کرمانشاه، خرم‌آباد، زرقان، محمدشهر، مشکین‌دشت در خصوص وضع عوارض از قراردادهای پیمانکاری شماره هـ/۱۲۳۳/۹۲ ۱۳۹۵/۱/۵۷ بسمه تعالی جناب […]

رأی شماره ۲۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عوارض و بهای خدمات

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۸۸۴ پنج‌شنبه،۳۱ تیر ۱۳۹۵ سال هفتاد و دو شماره ۲۰۷۸۸ رأی شماره ۲۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۸ ، ۷، ۶ ، ۲ و ۱ بخش ۱۲ فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال […]

رأی شماره ۲۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه عوارض و بهای خدمات

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۸۸۴ پنج‌شنبه،۳۱ تیر ۱۳۹۵ سال هفتاد و دو شماره ۲۰۷۸۸ رأی شماره ۲۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۳، ۴ و ۵ بخش ۱۲ فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال ۱۳۹۴ شماره ۱۰۵۸/۹۴ ۱۳۹۵/۴/۲۰ […]

رأی شماره ۲۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مبنی بر صدور پروانه ساخت بر روی اراضی قولنامه‌ای

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۸۸۵ سه‌شنبه،۵ مرداد ۱۳۹۵ سال هفتاد و یک شماره ۲۰۷۹۲ رأی شماره ۲۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۸ مصوبه شماره ۹۳۲/۴/۴۰/۲۳۷ ـ ۷/۱۲/۱۳۹۱ فرماندار شهرستان آبیک مبنی بر صدور پروانه ساخت بر روی اراضی قولنامه‌ای شماره هـ/۲۷۷/۹۴ ۱۳۹۵/۴/۲۶ بسمه تعالی […]

اعتراض به آرای هیأت‌ها و کمیسیون‌های موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مرجع تصویب: قوه قضائیه شماره ویژه نامه: ۸۸۶ چهارشنبه،۱۳ مرداد ۱۳۹۵ سال هفتاد و دو شماره ۲۰۷۹۸ نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه شماره۷/۹۵/۹۷۲ ۱۳۹۵/۴/۲۸ جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به فروردین ماه ۱۳۹۵ به همراه سؤال […]

رأی شماره۲۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۸۸۴ پنج‌شنبه،۳۱ تیر ۱۳۹۵ سال هفتاد و دو شماره ۲۰۷۸۸ رأی شماره۲۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه بیست و ششمین جلسه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کرج در سال ۱۳۹۴ درخصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم […]

رأی شماره ۲۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه عوارض و بهای خدمات

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۸۸۴ پنج‌شنبه،۳۱ تیر ۱۳۹۵ سال هفتاد و دو شماره ۲۰۷۸۸ رأی شماره ۲۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳ـ ۱۰ بخش اول فصل چهارم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر کرج شماره ۱۰۳۳/۹۴ ۱۳۹۵/۴/۲۲ بسمه تعالی […]

رأی شماره ۲۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع هزینه امتیاز خط از برندگان واگذاری اتوبوس و مینی‌بوس

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۸۸۵ سه‌شنبه،۵ مرداد ۱۳۹۵ سال هفتاد و دو شماره ۲۰۷۹۲ رأی شماره ۲۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱۰ صورتجلسه شماره ۵۶۴ ـ ۲/۳/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر ارومیه در خصوص دریافت ده میلیون تومان به عنوان هزینه امتیاز خط از برندگان […]