رأی شماره‌های ۳۶۷ـ۳۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دریافت کارمزد در تقسیط بدهی های افراد

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۸۹۷ یکشنبه،۲۱ شهریور ۱۳۹۵ سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۳۱ رأی شماره‌های ۳۶۷ـ۳۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند ۱۸ و شقهای الف، ب، ج، د آیین‌نامه تقسیط و تعرفه عوارض و لایحه درآمدی شهرداری قروه مصوب شورای اسلامی شهرستان قروه و ابطال […]

رأی شماره ۳۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عوارض و بهای شهری

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۸۹۵ سه‌شنبه،۱۶ شهریور ۱۳۹۵ سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۲۷ رأی شماره ۳۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱ ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای شهری در سال ۱۳۹۴ و بعد از مصوب شورای اسلامی شهر گرگان شماره هـ/۸۴۲/۹۲ ۱۳۹۵/۶/۲ بسمه […]

رأی شماره‌های ۳۱۸ الی ۳۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عوارض نقل و انتقال املاک، مستحدثات و سرقفلی

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۸۹۳ سه‌شنبه،۹ شهریور ۱۳۹۵ سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۲۱ رأی شماره‌های ۳۱۸ الی ۳۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبات شورای اسلامی شهرهای خلخال، تهران و شیراز در تعیین عوارض نقل و انتقال املاک، مستحدثات و سرقفلی خلاف قانون است و ابطال […]

رأی شماره ۳۰۹ الی ۳۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع وضع عوارض از قراردادهای پیمانکاری

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۸۹۲ سه‌شنبه،۲ شهریور ۱۳۹۵ سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۱۵ رأی شماره ۳۰۹ الی ۳۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کرمانشاه، خرم‌آباد، زرقان، محمدشهر، مشکین‌دشت در خصوص وضع عوارض از قراردادهای پیمانکاری شماره هـ/۱۲۳۳/۹۲ ۱۳۹۵/۱/۵۷ بسمه تعالی جناب […]

رأی شماره۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دریافت کارمزد در تقسیط بدهی های افراد

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۸۹۶ شنبه،۲۰ شهریور ۱۳۹۵ سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۳۰ رأی شماره۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره ۶ مصوبه شماره ۹۶۱۴ـ۴۱۴ـ۱۶۰ مورخ ۱۰/۹/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر دریافت کارمزد در تقسیط بدهیهای افراد توسط شهرداری خلاف قانون است و ابطال […]

رأی شماره‌های ۳۴۱ـ۳۴۰ هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت اداری با موضوع عوارض

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۸۹۳ سه‌شنبه،۹ شهریور ۱۳۹۵ سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۲۱ رأی شماره‌های ۳۴۱ـ۳۴۰ هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات دویست و سی و سومین جلسه علنی مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شیراز موضوع نامه‌های شماره ۲۶۳۷۳/ش الف س و ۲۶۴۴۴/ش الف س ـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ […]

رأی شماره ۳۳۱ الی ۳۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین عوارض از بانکها، مؤسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۸۹۲ سه‌شنبه،۲ شهریور ۱۳۹۵ سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۱۵ رأی شماره ۳۳۱ الی ۳۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین عوارض از بانکها، مؤسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرهای شیراز، آران و بیدگل، تبریز و […]

دیوان عدالت اداری به چه مواردی رسیدگی می‌کند؟

دیوان عدالت اداری به چه مواردی رسیدگی می‌کند؟ گروه حقوقی -شاهرخ صالحی کرهرودی: قدرت در اختیار دولت‌، نهادها و سازمان‌های وابسته به دولت و حکومت است و از این جهت ممکن است، مردم عادی در بخشی از روابط خود با دولت و وابستگان به دولت، مورد ظلم و تعدی قرار بگیرند یا از سوی دیگر، […]