پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘عوارض’

دادنامه شماره 399 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص صدور و تمديد پروانه ساختماني…

رأي شماره 399 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع صدور و تمديد پروانه ساختماني از وظايف شهرداري است و منوط به تجويزشوراي شهر اسلامي نمي‌باشد  شماره هـ/89/657                                                       […]

دادنامه شماره 373 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع واگذاري اراضي خلع‌ يد شده

  رأی شماره 373 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 4790/020/م مورخ 5/12/1386 وزیر جهاد کشاورزی در مورد واگذاری اراضی خلع ید شده شماره هـ/88/468 ۱۳۸۹/۱۱/۲۰  رأی شماره 373 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 4790/020/م مورخ 5/12/1386 وزیر جهاد کشاورزی در مورد واگذاری اراضی خلع‌ ید […]

دادنامه شماره 247 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع اخذ عوارض تغییر کاربری از انبارها به تجاری

  تاریخ: 02 مرداد 1391 کلاسه پرونده: 116/89 شماره دادنامه: 247 موضوع رأی: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس در قسمت اخذ عوارض تغییر کاربری از انبارها به تجاری و ابطال صورتجلسه توافقنامه مورخ 1383/9/26 با شهرداری بندر عباس شاکی: محمود و کیوان کرمستجی به وکالت از آقایان 1- پرویز ناظری گرمکانی 2- عباسعلی فرهمندیان […]

دادنامه شماره 2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع وضع عوارض براي بانك‌ها توسط شوراهاي اسلامي

  شماره هـ/88/633 28/6/1389  رأی شماره 2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر یزد مبنی بر وضع عوارض و بهاء خدمات برای بانکها در سال‌های 1383 الی 1387  تاریخ: 16/1/1389  شماره دادنامه: 2  کلاسه پرونده: 88/633  مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.  شاکی: بانک ملی ایران (اداره امور شعب […]

دادنامه شماره 87/209 هيأت عمومي ديوان عدالت اداری با موضوع عوارض تفکيک املاک

  تاریخ: 02 تیر 1387 ——————————————————————————– کلاسه پرونده: 599/86 ——————————————————————————– شماره دادنامه: 87/209 ——————————————————————————– موضوع رأی: ابطال مصوبه 11/8/84 شوراي اسلامي شهر اصفهان  ——————————————————————————– شاکی: حميدرضا نشاط  ——————————————————————————– مقدمه : شاکي در دادخواست تقديمي خود معنون داشته است، شوراي اسلامي شهر اصفهان در جلسه علني مورخ 11/8/84 اقدام به تصويب لايحه پيشنهادي شهرداري اصفهان (لايحه […]

رأی شماره 252 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ عوارض سالیانه از استخرها

   شماره هـ/88/950          30/6/1390 تاريخ دادنامه: 21/6/1390   شماره دادنامه: 252      کلاسه پرونده: 88/950 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: شركت سرزمين موجهاي آبي مشهد با وكالت آقاي حسين صفّار موضوع شکايت و خواسته: ابطال اصلاحيه بند (ج) مصوبة جلسة مورخ 6/6/1385 شوراي اسلامي شهر مشهد گردش کار: وكيل شركت شاكي به موجب دادخواست تقديمي ابطال اصلاحيه بند (ج) مصوبة جلسة مورخ 6/6/1385 […]

دادنامه شماره 87/210 هيأت عمومي ديوان عدالت اداری با موضوع ماده 100 قانون شهرداری و تاریخ وقوع تخلف

  تاریخ: 02 تیر 1387 ————————————————————— کلاسه پرونده: 135/87 —————————————————————- شماره دادنامه: 87/210 —————————————————————– موضوع رأی: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوازدهم تجديدنظر و 27 و 26 و 25 بدوي ديوان عدالت اداري. —————————————————————– شاکی: آقاي داود لکي. —————————————————————– مقدمه: الف- شعبه بیست و هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/869 موضوع شکایت داود […]

دادنامه شماره 863 و 864 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع دريافت عوارض تفکيک اراضي

  رأي شماره 863 ـ 864 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال دستورالعمل نحوه اخذ عام‌المنفعه مصوب شوراي اسلامي گرگان 10/1/1388                                            شماره هـ/82/1003، هـ/87/378   رأي شماره 863 ـ 864 هيأت عمومي ديوان عدالت […]