پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘حضانت’

بایدها و نبایدهای حضانت کودکان در قانون حمایت خانواده

در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان مطرح شد؛ بایدها و نبایدهای حضانت کودکان در قانون حمایت خانواده گروه قضایی: ابوالقاسم شم آبادی- قانون جدید حمایت خانواده مصوب اسفند ماه 1391 نكات قابل توجهي را براي حمايت از بنيان خانواده در خود گنجانده است. مطابق این قانون به دعاوی خانوادگی در دادگاه‌های خانواده رسیدگی می‌شود و یکی […]

ماهیت تکلیفی حضانت در قانون مدنی

در گفت‌وگوی «حمایت» با ‌دکتر شهبازی‌نیا، مدیرگروه دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس بررسی شد؛  ماهیت تکلیفی حضانت در قانون مدنی گروه قضایی – مهدیه سید میرزایی: حضانت واژه‌ای عربي است كه در لغت به معناي حفظ كردن، در كنار قرار گرفتن و پرورش دادن آمده و در اصطلاح عبارت است از نگهداری مادی و معنوی […]

قانون حمایت خانواده

  ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ: ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ،٢٢ ﻓﺮوردﯾﻦ ١٣٩٢ ﺷﻤﺎره وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ: ۵۶٢ ﺳﺎل ﺷﺼﺖ و ﻧﻪ ﺷﻤﺎره ١٩٨٣۵ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ٢٠/١/١٣٩٢ ١١۶٠ﺷﻤﺎره جناب آقای محمد سینجلی جاسبی   رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور   با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد […]

بسته حقوقی برای خانواده‌هایی که سرپرست خود را از دست داده‌اند

بسته حقوقی برای خانواده‌هایی که سرپرست خود را از دست داده‌اند سهم فرزندان بعد از مرگ پدر      گروه قضایی- ویدا موسوی: از ابتدای امسال تا هفته اول مهر ماه، 186 هزار و 454 نفر در کشور جان خود را از دست داده‌اند که 98 هزار و 820 نفر از آنان مرد بوده‌اند. مردانی […]

حضانت

حضانت   حضانت در لغت به معنای تربیت طفل و حفظ و نگهداری آن است و معنای اصطلاحی آن نیز از معنای لغوی جدا نگشته است. برخی از فقهای امامیه در تعریف آن چنین گفته‌اند: «حضانت عبارت است از ولایت و سلطنت بر تریبت طفل و متعلقات آن از قبیل نگهداری کودک، گذاشتن آن در […]

حق سرپرستى و نگهدارى كودك ـ حضانت

  حق سرپرستى و نگهدارى كودك ـ حضانت حائرى ـ ابراهيمى وقتى بنيان خانواده فرو مى ريزد و آرامش روحى و روانى كه زاده پيوند طبيعى زن و مرد است, تبديل به دل نگرانى مى گردد و زن و مردى كه زينت يكديگرند, سبب عذاب همديگر مى شوند و آن هنگام كه طلاق پايه هاى […]