پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘حضانت’

بررسي مسأله حضانت اطفال در حقوق مدني ايران و فرانسه

  در حقوق فرانسه نيز حضانت تحت عنوان «ولايت ابويني»مطرح شده است كه علاوه بر سرپرستي كودك، ولايت بر اموال او را نيز در بر مي گيرد. ظاهراً حضانت براي مادر حق و براي پدر حق و تكليف است؛ اگر چه نظرات مخالف نيز در اين زمينه وجود دارد. مهمترين مسأله در بحث حضانت، حفظ […]

پژوهشى در حضانت كودك

  احمد طاهرى نيا مقدمه با مراجعه به كتاب هاى فقهى روشن مى شود كه فقيهان شيعه در هر عصرى كم و بيش در باره حضانت و احكام آن بحث كرده اند. لذا مسئله حضانت, پيشينه اى به ديرينه فقه دارد. در سال هاى اخير, مسئله حضانت به گونه معضلى اجتماعى درآمده و مورد توجه […]

حقوق زن

حقوق زن ، مبحثى مهم با گستره وسیع شاملِ حقوق خصوصى و عمومى زنان. حقوق زن در حوزه خصوصى ناظر به موضوعاتى چون ازدواج، فسخ آن، ارث و حضانت فرزند و در حوزه عمومى شامل حقوق مدنى، سیاسى و اجتماعى اوست. حقوق زنان در همه جوامع و دورانها همواره به مقتضیات زمان، ویژگیهاى فرهنگى جامعه […]

حضانت

موضوع:حضانت استاد: جناب آقای دکتر بزرگ نژاد محقق: خانم سجی طیب رشته:مطالعات زنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن سال88   معني حضانت:   1-معنوي لغوي حضانت:حضانت درلغت به معني پروردن است و دراصطلاح عبارت است از نگهداري مادي ومعنوي طفل توسط كساني كه قانون مقرر داشته است .   2-حضن، حضون ، حضان،حضانت به معناي […]

بررسي راهکارهاي قانوني حضانت کودک

  حضانت و سر پرستي کودک در حالت عادي به عهده پدر و مادر است و مطابق ماده 1168 قانون مدني 'نگهداري اطفال هم حق و هم تکليف والدين است'، بر اين اساس پدر و مادر به طور يکسان در ايام زندگي مشترک مسوول حفاظت از فرزندان هستند و بحث حضانت فرزند زماني مطرح مي […]

حضانت ، اصطلاحى در فقه و حقوق به‌معناى نگاهدارى، پرورش و تربیت كودكان

حضانت ، اصطلاحى در فقه و حقوق به‌معناى نگاهدارى، پرورش و تربیت كودكان. واژه عربى حضانت (با فتح یا كسر حاء)، از مادّه ح ض ن، به معناى حفظ و نگاهدارى كردن، در آغوش گرفتن و پرورش دادن است (ابن‌فارس؛ زَبیدى، ذیل «حضن»). حضانت در اصطلاح فقه، عبارت است از حق یا مسئولیتِ نگاهدارى یا […]

حقوق و حضانت كودكان‏

فاطمه سيف‏ [پدر و مادر كه فرزند را بخشى از حيات و پاره تن خود مى‏دانند بيش از هر كس ديگرى دلسوز و حامى وى هستند، به ويژه با نوع نگاهى كه در اسلام روابط فرزند با والدين را شكل مى‏دهد، طبيعى است كه اصولاً هيچ نهاد و فرد ديگرى در جامعه نتواند جايگزين آنان […]

حضانت و سرپرستي كودك با كيست؟

حضانت در اصطلاح فقهي و حقوقي به تربيت، پرورش و سرپرستي كودك گفته مي شود. حضانت در وهله اول حق و تكليف پدر و مادر كودك است. طبق ماده 1168 قانون مدني: «نگهداري طفل هم حق و هم تكليف ابوين است.» حق عبارت است از اختيار و توانايي قانوني شخص كه به موجب آن دارنده […]