رأی شماره ۴۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه عوارض محلی(عوارض پیمانها و قراردادها )

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۹۰۶ چهارشنبه،۲۸ مهر ۱۳۹۵ سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۶۰ رأی شماره ۴۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند۵ بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال ۱۳۹۵ ناظر بر اخذ عوارض از پیمانها و قراردادها خلاف قانون […]

معرفی دیوان عدالت اداری

ديوان عدالت اداري در يك نگاه 1- تاريخچه و گذشته سازماني و اداري ديوان عدالت اداري پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در هفتم اردیبهشت 1339 قانونی تحت عنوان «قانون راجع به شورای دولتی» مشتمل بر 32 ماده و 3 تبصره به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین وقت رسید که هیچگاه به مرحله اجرا درنیامد. با پیروزی […]

رأی شماره‌های ۴۰۱ ـ ۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تغییر کاربری اراضی و املاک

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۹۰۱ پنج‌شنبه،۸ مهر ۱۳۹۵ سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۴۵ رأی شماره‌های ۴۰۱ ـ ۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۱۴۱۳/ش ب ـ ۸/۹/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر بهارستان از تاریخ تصویب شماره هـ/۲۴۳/۹۲ـ هـ/۸۱۱/۹۳ ۱۳۹۵/۶/۲۹ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی […]

رأی شماره‌های ۳۵۸ الی ۳۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تعیین و برقراری عوارض حق‌الارض

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۸۹۷ یکشنبه،۲۱ شهریور ۱۳۹۵ سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۳۱ رأی شماره‌های ۳۵۸ الی ۳۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای خواف، کشکسرا، اینچه برون، کرمانشاه، فیروز، کلات و ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بهبهان از تاریخ تصویب درخصوص […]

رأی شماره۴۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عوارض تابلو

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۹۰۴ دوشنبه،۱۹ مهر ۱۳۹۵ سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۵۴ رأی شماره۴۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۱ و ۴ ردیف ۲۸ و قسمتهای ۱۲ ـ ۲۸ و ۱۳ ـ ۲۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ شهرداری یزد مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۸۹ شورای […]

رأی شماره۴۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۹۰۲ چهارشنبه،۱۴ مهر ۱۳۹۵ سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۵۰ رأی شماره۴۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۲، ۳ و ۱۲ ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم برای اجرا در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر قم از […]

رأی شماره‌های ۳۹۴ الی ۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه عوارض تغییرکاربری عرصه املاک با هر نوع کاربری به صنعتی

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۹۰۰ سه‌شنبه،۶ مهر ۱۳۹۵ سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۴۳ رأی شماره‌های ۳۹۴ الی ۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه ۲۱۱۷ از مصوبه شماره ۳۱۳۹/ش ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر با موضوع تعرفه عوارض تغییرکاربری عرصه املاک با هر نوع […]

رأی شماره۳۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۸۹۷ یکشنبه،۲۱ شهریور ۱۳۹۵ سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۳۱ رأی شماره۳۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره ۷ ماده واحده مصوب چهارصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی ـ علنی فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۱ مبنی بر دریافت […]