پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘عوارض’

رأی شماره ۷۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع عوارض نصب تابلوی بانک

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري  شماره ویژه نامه: ۸۰۸ سه‌شنبه،۲۴ شهریور ۱۳۹۴ سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۴۳ رأی شماره ۷۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۷ هشتاد و هشتمین جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر اهواز مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۷  شماره۹۲/۵۰۱                 […]

رأی شماره ۲۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دریافت عوارض حق‌النظاره دفاتر مهندسی

سال هفتاد و یک شماره ۲۰۴۷۷ مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري  شماره ویژه نامه: ۷۸۶ پنج‌شنبه،۴ تیر ۱۳۹۴ سال هفتاد و یک شماره ۲۰۴۷۷  رأی شماره ۲۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دریافت عوارض حق‌النظاره دفاتر مهندسی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شد  شماره ۹۳/۷۲۲       […]

دادنامه شماره 1958 هیأت عمومی‌ دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض ورود به داخل محدوده شهر

تاریخ: 11 اسفند 1393 کلاسه پرونده: 90/215 شماره دادنامه: 1958 موضوع رأی: ابطال ماده 43 عوارض ورود به داخل محدوده شهر از تعرفه مصوب عوارض محلی سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل شاکی: آقای ایوب بهادر به وکالت از آقای ایاز احمدی بسم الله الرحمن الرحیم تاريخ دادنامه: 11/12/1393 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت […]

رأی شماره ۱۹۱۰ هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری در خصوص تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري  شماره ویژه نامه: ۷۶۱ چهارشنبه،۲۰ اسفند ۱۳۹۳ سال هفتاد و یک شماره ۲۰۳۹۶ رأی شماره ۱۹۱۰ هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری در خصوص تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی خلاف قانون است  شماره۹۲/۳۸                           […]

رأی شماره ۳۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تغییر کاربری ووضع عوارض

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري  شماره ویژه نامه: ۷۹۱ پنج‌شنبه،۲۵ تیر ۱۳۹۴ سال هفتاد و یک شماره ۲۰۴۹۴ رأی شماره ۳۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بندهای ۱۱ و ۱۲ و تبصره ۷ ماده ۲۰ مصوبه شورای اسلامی شهر رامیان درخصوص تغییر کاربری و وضع عوارض  شماره ۹۳/۲۰۳       […]

رأی شماره ۲۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دریافت عوارض حق‌الارض

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري  شماره ویژه نامه: ۷۸۶ پنج‌شنبه،۴ تیر ۱۳۹۴ سال هفتاد و یک شماره ۲۰۴۷۷ رأی شماره ۲۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دریافت عوارض حق‌الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شد  شماره۹۳/۱۲۵                       […]

دادنامه شماره ۱۹62 هیأت عمومی‌ دیوان عدالت اداری در خصوص تعرفه هزینه ها

تاریخ: 11 اسفند 1393 کلاسه پرونده: 89/799 شماره دادنامه: 1962 موضوع رأی: ابطال مصوبه شماره 3/14394/85-24/2/1385 شورای اسلامی شهر گرگان شاکی: آقای حسن رحمانی بسم الله الرحمن الرحیم تاريخ دادنامه: 11/12/1393 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 3/14394/85-24/2/1385 رئیس شورای اسلامی شهر گرگان را خواستار […]

رأی شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ـ ۱۸۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عوارض از دکلها و آنتن‌های مخابراتی

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري  شماره ویژه نامه: ۷۵۶ سه‌شنبه،۵ اسفند ۱۳۹۳ سال هفتاد شماره ۲۰۳۸۳ رأی شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ـ ۱۸۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ عوارض از دکلها و آنتن‌های مخابراتی خلاف قانون است  شماره ۹۰/۳۲۴                         […]