پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘عوارض’

رأی شماره ۱۷۷۵ الی ۱۷۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عوارض قراردادهای پیمانکاری

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري  شماره ویژه نامه: ۷۵۶ سه‌شنبه،۵ اسفند ۱۳۹۳ سال هفتاد شماره ۲۰۳۸۳ رأی شماره ۱۷۷۵ الی ۱۷۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری خلاف قانون است شماره ۹۰/۵۹۱                               […]

رأی شماره ۱۷۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دریافت کارمزدتقسیط بدهی

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري  شماره ویژه نامه: ۷۵۳ پنج‌شنبه،۲۳ بهمن ۱۳۹۳ سال هفتاد شماره ۲۰۳۷۳  رأی شماره ۱۷۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دریافت کارمزد برای تقسیط بدهی اشخاص و اخذ تأخیر تأدیه در صورت تأخیر در پرداخت اقساط توسط شهرداری غیرقانونی است شماره ۹۲/۳۰۲             […]

رأی شماره ۱۵۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۷۴۴ سه‌شنبه،۲۳ دی ۱۳۹۳ سال هفتاد شماره ۲۰۳۴۸ رأی شماره ۱۵۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون است شماره ۹۱/۴۷۸                                                                          ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه […]

دادنامه شماره128هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض در آراء ماده صد

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري  شماره ویژه نامه: ۶۸۷ یکشنبه،۲۵ خرداد ۱۳۹۳ سال هفتاد شماره ۲۰۱۷۶ رأی شماره ۱۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع عملیات ساختمانی، بدون پروانه و یا مخالف مفاد پروانه ساخت و اصول شهرسازی  شماره هـ/۹۱/۳۰                           […]

رأی شماره ۱۸۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ عوارض های بلیط

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري  شماره ویژه نامه: ۷۵۶ سه‌شنبه،۵ اسفند ۱۳۹۳ سال هفتاد شماره ۲۰۳۸۳ رأی شماره ۱۸۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ عوارض ۵% بهای بلیط از نمایشگاهها خلاف قانون است  شماره ۹۲/۱۸۷                               […]

رأی شماره ۱۷۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عوارض بر جایگاه‌های سوخت

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري  شماره ویژه نامه: ۷۵۳ پنج‌شنبه،۲۳ بهمن ۱۳۹۳ سال هفتاد شماره ۲۰۳۷۳ رأی شماره ۱۷۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۵۷ تعرفه عوارض محلی شهرستان بروجرد در تعیین عوارض بر جایگاه‌های سوخت  شماره ۸۸/۷۷۷                       […]

رأی شماره4هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع عوارض تغییر کاربری

تاریخ: 14 فروردین 1391 کلاسه پرونده: 508/88 شماره دادنامه: 4 موضوع رأی: ابطال بندهای الف، ب، ج و د ماده 9 مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص برقراری عوارض تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به کاربری مسکونی شاکی: آقای احمدوطنی پور و خانم طاهره پندارپور بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 4 تاريخ دادنامه: […]

رأی شماره ۱۰۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عوارض سرانه

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري  شماره ویژه نامه: ۶۷۷ دوشنبه،۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ سال هفتاد شماره ۲۰۱۳۹ رأی شماره ۱۰۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک مصوبه یکصد و هفتاد و نهمین جلسه فوق‌العاده رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ در خصوص دریافت عوارض تحت عنوان عوارض سرانه  شماره […]